Velkommen til Steinkjer Agenturforretning AS

Åpningstider: Man – fre: kl 07.00 – 15.00, lørdag og søndag stengt.

VI TILBYR Containerutleie Avfallshåndtering EF- avfall jern og metall Vi tar hånd om alt av avfall fra næringsliv og private aktører.

Steinkjer Agenturforretning siden 1952

Vi tar hånd om alt av avfall fra næringsliv og private aktører. Vi leier ut containere for korttids og langtids kunder.

Først var vi en ren agenturforretning med blant annet salg av landbruksredskaper, biler, motorsykler og Jøtul vedovner. I 1960 ble virksomheten utvidet til også å omsette metall og jernskrap, med andre ord det vi den gang kalte skraphandel. Dette går i dag under betegnelsen gjenvinningindustri.
Vi begynte med containervirksomhet i 1976. Først til eget bruk, senere også i utleiesammenheng. I startfasen hadde vi en containerbil og ti containere, i dag består parken av seks biler og ca 600 containere.

Tlf: 74 16 18 61

Besøksadr: Bomvegen 10, 7725 Steinkjer 

Postadr: Postboks 209 7708 Steinkjer


e-Post: st-agent@online.no

Kontakt oss